ALGEMENE VOORWAARDEN

Gun jezelf yoga

Algemene voorwaarden Yogafarm

Algemene zaken

  • De yogastudio is een verbouwde hooizolder en is bereikbaar via een vaste trap.
  • We betreden de yogastudio zonder schoenen.
  • Jassen, tassen en schoenen blijven achter in de ontvangstruimte. In deze ruimte is tevens een toilet aanwezig. Er is geen gelegenheid om te douchen.
  • Vriendelijk verzoek je mobiele telefoon in de ontvangstruimte achter te laten en uit of in vliegtuigmodus te zetten.
  • Draag makkelijk zittende kleding (yogalegging, korte broek, t-shirt, top o.i.d.).
  • In principe hoef je niets mee te nemen. Er zijn matten en yoga props aanwezig. Het staat je uiteraard vrij om je eigen mat te gebruiken.

Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over je fysieke of mentale gezondheid neem je altijd zelf contact op met huisarts of specialist.
1.2 Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met de behandelend arts of specialist over het volgen van de yogalessen.
1.3 Meld lichamelijk en/of psychische klachten voorafgaand aan de les aan Yogafarm. Ook wanneer je denkt dat het niet relevant is. Je bent zelf geheel verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor het bewegen binnen je eigen grenzen.
1.4 Yogafarm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.5 Yogafarm is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade zowel direct als indirect aan of van eigendommen van de deelnemer.
1.6 Deelname aan een van de lessen, betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Lidmaatschap

2.1 In verband met de maximale groepsgrootte, kun je via de website een les reserveren. Je maakt eenmalig een account aan en kunt dan de les van je keuze via het online lesrooster boeken.
Mocht je onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een les, meld je dan tijdig af via het systeem, dat kan kosteloos tot maximaal 3 uur voorafgaand aan de les. Er vindt geen restitutie plaats van een gemiste les. Een tijdig afgemelde les, kun je in dezelfde periode nog inhalen.
2.2 De actuele prijslijst op de website is altijd van toepassing op losse lessen en strippenkaarten. Prijswijzigingen voor abonnementen worden door Yogafarm tenminste 1 maand voor ingang schriftelijk gecommuniceerd.
2.3 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging kan per e-mail worden doorgegeven aan Yogafarm.

Artikel 3 Feestdagen, vakantie en annulering van de lessen

3.1 Op feestdagen is Yogafarm gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en/of Facebook, de nieuwsbrief en/of mail.
3.2 Ook yogi’s hebben vakantie nodig. Yogafarm sluit een aaneengesloten periode tijdens de zomervakantie, ook hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.
3.3 Mocht door onvoorziene omstandigheden (vanuit Yogafarm) een les komen te vervallen, dan kan de deelnemer deze les tot uiterlijk 3 maanden na de betreffende datum inhalen.
3.4 Bij vakantie, feestdagen een gemiste en tijdig afgemelde les geldt, dat deze kan worden ingehaald door via het online reserveringssysteem een vervangende les in te boeken.
3.5 Het actuele lesrooster is altijd te zien op de website en via het online reserveringssysteem.

Artikel 4 Overigen

4.1 Yogafarm houdt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
4.2 Yogafarm gaat uitermate zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Het Privacy statement staat op de site.

Yoga gaat over verbinden. Met jezelf, met je adem en met elkaar.
Met wederzijds respect en een open communicatie is veel bespreekbaar.