PRIVACY STATEMENT

Privacy Verklaring

Yogafarm respecteert de privacy van haar gebruikers en bezoekers. Wij verwerken jouw persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet en de Telecommunicatiewet. Alle pagina’s van www.yoga-farm.nl zijn te bezoeken en te bezichtigen zonder persoonlijke informatie met ons te delen.

Het privacy beleid:

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken,
 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens,
 3. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken,
 4. Geautomatiseerde besluitvorming,
 5. Bewaartermijn,
 6. Delen van persoonsgegevens,
 7. Cookies of vergelijkbare technieken,
 8. Toegang en beheer van persoonsgegevens,
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen,
 10. Veranderingen in deze privacy verklaring,
 11. Contactgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogafarm verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 1. Voor- en achternaam,
 2. Geslacht,
 3. Geboortedatum,
 4. Adresgegevens,
 5. Telefoonnummer,
 6. E-mailadres,
 7. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

2. Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens

Yogafarm verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, indien je ze zelf hebt doorgegeven:

 • Aandachtspunten blessures en/of gezondheid.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en app hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Yogafarm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling,
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of nieuwsflash,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten,
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Yogafarm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogafarm) tussen zit. Yogafarm gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mollie, dit programma is geïntegreerd in onze website en fungeert als verkoopmodule, inclusief automatische incasso, voor de abonnementen, strippenkaarten en deelname aan evenementen. Hoe Mollie omgaat met jouw gegevens is beschreven in hun Privacy statement.
 • Momoyoga is de planningsmodule, inclusief app, waarmee onze leden zich kunnen inschrijven/inboeken voor een specifieke les of evenement.
  Hoe Momoyoga omgaat met jouw gegevens is beschreven in hun privacy statement.
 • Mailchimp, dit programma hebben wij gekoppeld aan klantenbestand zodat wij onze klanten middels een mailing kunnen informeren over nieuws, ontwikkelingen en workshops/evenementen bij Yogafarm.
  Hoe Mailchimp omgaat met jouw gegevens is beschreven in hun Privacy Policy.

5. Bewaartermijn

Yogafarm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Personalia > max 1 jaar*
 • Adres > max 1 jaar*
 • Emailadres > max 1 jaar*
 • Bijzondere en/of gevoelige gegevens > max 1 jaar*
 • Bankgegevens > max 1 jaar*

De verwijdering van de betreffende persoonsgegevens zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar uiterlijk in de eerste maand na het verstrijken van de kalendermaand waarin je hebt opgezegd.

Indien je je gegevens na het opzeggen van je abonnement of het verstrijken van jouw rittenkaart direct verwijderd wilt hebben dien je je verzoek naar info@yoga-farm.nl te sturen. Wij zullen je verzoek dan binnen 5 werkdagen verwerken.

Afmelden nieuwsbrief: In iedere nieuwsbrief bieden we je de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven. Je wordt dan automatisch verwijderd uit Mailchimp en je zult geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

* De bovenstaande termijnen, zijn de maximale termijnen en gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

6. Delen van persoonsgegevens

Yogafarm verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies of vergelijkbare technieken

Yogafarm gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Toegang en beheer van persoonsgegevens

Je kunt op elk moment je persoonsgegevens in zien, corrigeren of verwijderen. Dit kun je doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, door in te loggen op onze website of via de app.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogafarm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, Neem dan contact op met Yogafarm.

10. Veranderingen in deze privacy verklaring

Yogafarm kan deze privacy verklaring periodiek wijzigen. Wanneer dit het geval is, verschijnt er een duidelijk zichtbaar bericht op de website en wordt de datum onderaan dit document aangepast.

11. Contactgegevens

Yogafarm
Belversedijk 1

5076 RC Haaren

06-11 45 54 91

www.yoga-farm.nl

Versiedatum 01-12-2019.